Els Nostres Objectius

Els Nostres Objectius

ELIMINAR BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

ELIMINAR BARRERAS ADMINISTRATIVES

SENSIBILITZACIÓ

En les comunitats de propietaris és obligatòria la instal·lació d’un ascensor a petició d’un solo propietari quan es donen una sèrie de requisits

el següent:
«1. Tindran caràcter obligatori i no requeriran d’acord previ de la Junta de propietaris, impliquin o no modificació del títol constitutiu o dels estatuts, i vengen imposades per les Administracions Públiques o sol·licitades a instàncies dels propietaris, les següents actuacions:
b)Les obres i actuacions que resultin necessàries per a garantir els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat universal i, en tot cas, les requerides a instàncies dels propietaris en l’habitatge o el local dels quals visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat, o majors de setanta anys, a fi d’assegurar-los un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com la instal·lació de rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l’orientació o la seva comunicació amb l’exterior, sempre que l’import repercutit anualment d’aquestes, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. No eliminarà el caràcter obligatori d’aquestes obres el fet que la resta del seu cost, més enllà de les citades mensualitats, sigui assumit pels qui les hagin requerit.

Comptat i debatut, mitjançant aquest precepte la Llei estableix com a principi general que TINDRAN CARÀCTER OBLIGATORI PER A la COMUNITAT, entre altres, la instal·lació d’un ascensor a petició d’un solo propietari, sempre que es compleixin els següents REQUISITS:

Que el sol·licitant sigui un propietari amb discapacitat o major de 70 anys.

Que en l’habitatge del propietari, visquin, treballin o prestin serveis voluntaris persones amb discapacitat o majors de 70 anys.

Que la les despeses de l’obra d’instal·lació de l’ascensor que ha de pagar cada propietari (vessa) no excedeixi de 12 mensualitats de quota ordinària de despeses comunes.

Què ocorre si el cost de les obres que es repercutiran excedeix de dotze mensualitats?
SUPÒSITS:
1r.- Si la Comunitat, AMB INDEPENDÈNCIA DEL COST DE L’OBRA, aprova en Junta de propietaris a petició d’un només dels comuners, la instal·lació de l’ascensor, tots els propietaris es veuran obligats a complir amb aquest acord sigui com sigui el pressupost.
És a dir si, la majoria dels propietaris de l’edifici(més del 50%), que representin al seu torn la majoria de les quotes de participació, aprova la instal·lació de l’ascensor, tots els propietaris estaran obligats a sufragar el muntatge de l’ascensor, sigui com sigui el seu pressupost.

Aquí us deixem un curt per a fer-vos reflexionar sobre el nostre objectiu

Una altra de les nostres reivindicacions en qüestió d’habitatge són les rampes d’accés a l’habitatge       ♿♿

Rampa de acceso al portal del edificio

Aquí us deixem la norma per a realitzar bona rampa d’accés, facilitat per la pàgina tododisca


Aquí us presentem un dels nostres objectius primaris,

 I Aquí la seva solució ❤❤


SENSIBILITZACIÓ

A Esplugues Sense Barreres volem apropar el món de la diversitat funcional a les escoles, a les noves generacions, per conscienciar-les i sensibilitzar-les

————————————————————–

El dia 28 de desembre del 2019 vam ser convidats a l’ajuntament a la presentació de la nostra associació dins del pla associatiu de la ciutat.

Aquí us deixem la presentació en el ple del nostre ajuntament

https://espluguessensebarreres.entitats.esplugues.cat/wp-content/uploads/2021/03/Presentacion-28-DE-DICIEMBRE-F.pdf


Desde @EBarreres busquen arribar al públic de #SantJust ja que, tot i tenir seu a Esplugues, al nostre municipi no hi ha cap asociació amb les seves caracteristiques

jornades del dia internacional de la dis-capacitat

Per a aquesta jornada del 3 de desembre del 2019, hem organitzat, conjuntament amb altres associacions del municipi, una exposició de quadres dels nostres artistes del taller de pintura de l’associació. l’exposició s’exposa a la biblioteca Pari Miquel del 3 de desembre al quatre de gener

I després a la tarda va ser la jornada de sensibilització als jardins del del Robert Brillas

en el qual es va llegir un manifest, que es va consensuar amb totes les associacions .Començant la lectura la nostra alcaldessa i seguit de cada paràgraf per membres de cada associació

Després de la inauguració , vam exposar les nostres inquietuds a tots els ciutadans que passaven per la nostra carpa-*tenderete. Vam posar a la venda tot el que s’havia confeccionat per a l’ocasió, amb gran èxit, tot cal dir-ho

 TOT UN ÈXIT DE LA JORNADA DEL DIA

MUNDIAL DE LA DIS-CAPACITAT


El passat dia 26 de novembre del 2021 ETV realitzo una entrevista al nostre president Antonio Ruiz i al nostre delegat d’esports Bernard Guerra.
Va estar una entrevista en la qual s’exposaven totes iniciatives i inquietuds sobre el nostre tema de discapacitat en el nostre municipi d’Esplugues de Llobregat.

Aquí us posem l’enllaç perquè pugueu veure-la al complet

https://etv.alacarta.cat/linia-de-serveis/capitol/26-novembre-2021-part-3